<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1753399064927114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Varsågod!

Spar tid genom att använda vårt arbetsblad när du planerar ditt innehåll. Bladet ger dig nya ideer och låter dig kombinera olika typer av innehåll med olika målgrupper.

Om arbetsbladet:

  • Spar tid och pengar genom att korta ner planeringsarbetet
  • Planera ditt innehåll månader i förväg
  • Fyll i den enkelt i din dator eller skriv ut
  • Förslag på flera olika innehållstyper
  • Kombinera fritt och upptäck nya möjligheter
contentplan-screenshot.png