Attrahera rätt beslutsfattare till din webbplats och konvertera fler leads till kunder.

persona-exempel-template

De här mallarna kan du använda kostnadsfritt för att planera dina sälj- och marknadsföringsinsatser. Paketet innehåller två Powerpointfiler:

  • Personasmall med exempel
  • Utförligt frågeformulär på svenska