<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1753399064927114&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Varsågod!

Ladda ner vår mall för Lead Scoring och upptäck hur du kan hitta de personer som med störst sannolikhet kommer göra affär med ditt företag. 

Om mallen:

  • Enkel och överskådlig lead scoring
  • Exempel ur verkligeten
  • 175+ idéer på information du kan poängsätta
  • Både positiva och negativa poängexempel

Excelmallen fungerar både för dig som är nybörjare eller du som jobbar med marketing automation redan idag.

leadscoring-1sid.jpg